John West & duurzaamheid

Bij John West verkopen we al meer dan 150 jaar vis en dat willen we graag nog vele jaren doen. Daarom zetten wij ons in voor duurzaam vissen, om er zeker van te zijn dat onze oceanen ook voor toekomstige generaties een bron van vis blijven.

Seachange is het duurzaamheidsprogramma van Thai Union, onze moederorganisatie, en is gericht om langdurige veranderingen door te voeren in de manier waarop we werken. Dit doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen.

Klik hier voor meer informatie over de SeaChange® strategie van Thai Union.

ONZE BEDRIJFSPRINCIPES

Duurzaamheidsdoelstellingen

Goed leiderschap, beleid en processen bieden de garantie dat ons bedrijf zich blijft richten op het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen en in alle activiteiten ethisch verantwoord opereert.

TRANSPARANTIE

We blijven transparant in alle communicatie met belanghebbenden, klanten en de industrie, delen de ervaringen die we leren en geven regelmatig updates over onze vooruitgang.

Samenwerkingen voor het behalen van onze doelen

We doen hard ons best om onze doelen te behalen. Daarom zijn we continu op zoek naar NGO’s, regeringen en Industriële partners die ons hierbij kunnen helpen. Om te zorgen dat de hele vissector gebruik kan maken van onze ervaringen blijven wij onze resultaten delen.

Ons duurzaamheidsprogramma SeaChange helpt ons om ervoor te zorgen dat we onze doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling gaan realiseren. We richten ons met name op drie duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties:

John West NL
John West NL
John West NL

Zo dragen we bij aan een bredere maatschappelijke verandering op de terreinen waarop we rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen.

Fish pattern graphic

FAQ's

We weten waar elke vis gevangen is en we willen deze informatie graag met je delen. We werken er aan om alle producten te traceren met de ‘can tracker’ maar op dit moment kun je de herkomst van de tonijn producten uit de Seychellen en Ghana ontdekken; ‘Uitlekken niet nodig’ Tonijn, Tonijnstukken in Water, Zonnebloemolie en Olijfolie. Ook de herkomst van onze Rode en Roze Zalm uit Alaska en Canada is te traceren.

Dat is makkelijk, gebruik de streepjescode van het kartonnetje wat om de 2 blikjes zit. Land van herkomst en de blikcode kun je nog steeds op het blikje vinden.

Meestal gaat het om blik. Op onze verpakkingen vind je informatie over recyceling.

Traceerbaarheid betekent: weten waar onze vis vandaan komt. Met andere woorden, we kunnen traceren op welke plek ze gevangen zijn. Bij John West, weten we hoe belangrijk het is om de oceanen en zeeën te beschermen, want zonder hen zouden we niet in staat zijn om jou ons brede visassortiment te leveren. Om te zorgen voor het mariene milieu, moeten we precies weten waar al onze vis vandaan komt. En dus zorgen we ervoor dat we dat ook doen!

Alle John West zalm is wild, of het nu om onze roze of rode zalm gaat of over onze Vispaté. En elke keer vers gevangen in Alaska en Canada. De ‘wildheid’ is wat het maakt tot een goede kwaliteit, heerlijk smakende zalm!

Het is voor ons en ons moederbedrijf Thai Union erg belangrijk dat medewerkers veilig, legaal en uit vrije wil voor ons werken en deel uitmaken van onze toeleveringsketen.

Onze leveranciers moeten zich verplicht aanmelden voor onze bedrijfsethiek- en arbeidsgedragscode, ons verbeteringsprogramma voor vissersvaartuigen en onze gedragscode. Zo is iedereen op de hoogte van onze normen en kunnen we ethisch verantwoord blijven werken.

Verder betaalt Thai Union geen wervingskosten voor personeel, met name als het gaat om arbeidsmigranten voor onze fabrieken. Ze werken samen met partners, zoals de International Labour Organisation (ILO) en de International Transport Workers’ Federation (ITF). Zo willen ze dwangarbeid aan land en op zee voorkomen. Onafhankelijk beoordelaar Impact heeft Thai Unions Ethical Migrant Recruitment Policy erkend als een ‘mijlpaal op weg naar verbeterde werving van arbeidsmigranten’.

Klik hier en ontdek wat wij nog meer doen om te zorgen dat al onze medewerkers veilig en legaal aan de slag kunnen.

Met de streepjescode aan de onderkant van het blikje, kun je zien om welke soort vis het gaat en waar deze is gevangen. Het is zelfs mogelijk om na te gaan welke boot er is gebruikt. Ontdek het verhaal achter je blikje en vul de streepjescode hier in.

Ons moederbedrijf, Thai Union, bracht in 2019 samen met het WWF het eerste Sourcing Transparency-rapport uit voor Europa: Wild Caught Fish and Shellfish. In het rapport lees je meer over duurzaamheidsbeoordeling die we met WWF hebben doorlopen. Dit is een belangrijk onderdeel van het streven naar transparante activiteiten. Lees het rapport hier.

Bij John West hebben we zelf geen vissersboten, maar we willen onze vis wel op verantwoorde wijze inkopen. Zo zorgen we dat zeeën ook voor toekomstige generaties duurzaam blijven. Onze leveranciers kunnen via de Fishery Improvement Projects (FIP’s) waar wij bij betrokken zijn, samen met anderen werken aan oplossingen om de hoeveelheid bijvangst te verminderen. Kijk hier voor meer informatie over hoe wij op verantwoorde wijze onze vis inkopen.

Wil je op de hoogte blijven van het FIP programma? Meld je dan aan via FisheryProgress.org om het op de voet te volgen. Zo blijf je op de hoogte over alle FIP’s (niet alleen die waar wij bij betrokken zijn) en je krijgt toegang tot alle beschikbare informatie over een FIP. Meer weten over de FIP’s waarbij Thai Union betrokken is? Ga op FisheryProgress.org naar de ‘FIP Directory’ en zoek onder ‘FIP Participant’ naar Thai Union.

Bij John West hebben we zelf geen vissersboten, maar we willen onze vis wel op verantwoorde wijze inkopen. Zo zorgen we dat zeeën ook voor toekomstige generaties duurzaam blijven. Om dit doel te kunnen bereiken, houdt ons moederbedrijf, Thai Union, zich al sinds 2014 bezig met Fishery Improvement Projects (FIP’s) in de Atlantische, Indische en Stille Oceaan.

Het doel van FIP’s is het verbeteren van prestaties in de visserij en het bereiken van een MSC-keurmerk voor duurzame visserij. Verwerkers van vis en schaaldieren, vissers, NGO’s en overheden werken bij deze projecten samen om milieu-uitdagingen tegen te gaan en actieplannen te bedenken en uit te voeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanpassen van het beleid, het instellen van vangstregels of het veranderen van vismethodes. Bekijk deze video en leer meer over FIP’s.

We hebben tijdens onze samenwerking met WWF (2014-2018) bekeken hoe duurzaam onze visvangst in Europa is. De conclusies zijn in dit rapport te lezen: Thai Union’s inaugural European ‘Sourcing Transparency Report’.

We weten dat traceerbaarheid enorm belangrijk is om duurzaamheid te bereiken. Hiermee kunnen we al onze producten volgen, van vangst tot consumptie. We nemen actief deel aan de Global Dialogue on Seafood Traceability (kijk hier voor meer informatie), en we hebben geholpen bij het ontwikkelen van technologische oplossingen om de traceerbaarheid van de visserijsector te verbeteren. Bekijk hier wat Thai Union heeft bereikt.

Ontdek hoe traceerbaar onze activiteiten zijn en bekijk hier het verhaal achter je blikje. Je kunt de herkomst van je product achterhalen en zelfs nagaan welke boot er is gebruikt.

Ga voor meer informatie over onze duurzaamheidsstrategie naar Thai Union’s SeaChange® site.

John West en het moederbedrijf, Thai Union, hebben zelf geen vissersboten, maar we kopen onze vis en schaaldieren wel op verantwoorde wijze in bij visserijbedrijven over de hele wereld. Deze visserijbedrijven gebruiken uiteenlopende vismethodes, zoals pole en line (met de hengel gevangen) en purse sein (ringzegen). Wij geloven dat visserijbedrijven die zich aan de richtlijnen houden op duurzame wijze vis en schaaldieren kunnen vangen. Zo voldoen ze van vangst tot consumptie aan ecologische en maatschappelijk normen. Thai Union weet dat elke vismethode voordelen en nadelen kent en ondersteunt visserijbedrijven bij het verbeteren en optimaliseren van hun werkwijze.

Thai Union is het hoogst genoteerde levensmiddelenbedrijf in de Dow Jones Sustainability Index en wereldwijd marktleider op het gebied van vis en schaal- en schelpdieren in de Seafood Stewardship Index. Kijk hier voor meer informatie over ons werk.

Ontdek hier meer over onze verantwoorde visvangst.

We willen dat al onze verpakkingen in 2025 herbruikbaar, recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn en we zoeken altijd naar innovatieve en duurzamere alternatieven voor de materialen die in onze producten worden gebruikt.

We hebben samen met ons moederbedrijf, thai union, een aantal acties opgestart om de hoeveelheid plastic en afval in zee te verminderen. We hebben ons bijvoorbeeld aangesloten bij het global ghost gear initiative (gggi). We ondersteunen hen bij het oplossen van problemen met verloren visgerei. Kijk hier voor meer informatie

De internationale visserijsector wordt geconfronteerd met ingewikkelde duurzaamheidsuitdagingen en wij zetten ons in om positieve veranderingen te realiseren. Onze voortgang wordt door ons moederbedrijf, Thai Union, beschreven in het jaarlijkse duurzaamheidsrapport en is ook terug te vinden op de SeaChange®-website (seachangesustainability.org/). Lees hier ons nieuwste rapport.

Onze huidige doelen lopen tot eind 2020, we zullen onze vooruitgang daarna toelichten en onze doelen voor 2025 uitleggen. Lees hier meer over SeaChange®, de duurzaamheidsstrategie van Thai Union