Het is voor John West erg belangrijk dat medewerkers onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Daarom stellen wij strenge eisen aan de arbeidsomstandigheden, zowel op de boten in fabrieken als op de kantoren. Ook onze toeleveranciers, van bijvoorbeeld kruiden, moeten zich houden aan onze veiligheidsnormen. We werken samen met non profit-organisaties (NGO’s) om de rechten van de medewerkers te waarborgen, in elke schakel van het bedrijf. In deze blog lichten we enkele voorbeelden toe.

 

1. Onze gedragscode 

Thai Union, onze moederorganisatie, hanteert strenge regels en gedragscodes die erop toezien dat onze medewerkers onder veilige omstandigheden kunnen werken. Die regels zijn van toepassing op iedereen: onze werknemers, dochterondernemingen en leveranciers. We werken alleen samen met leveranciers die onze gedragscodes ook écht naleven. Daar zien we dan ook streng op toe.

Onze gedragscodes zorgen ervoor dat we een eerlijke en veilig werkomgeving kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het werken op normale tijdstippen voor een eerlijk loon en het recht om via een vakbond collectief te onderhandelen. Alle gedragscodes zijn in lijn met de doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties.

We gaan echter verder dan dat. In 2017 introduceerden we ons programma voor de verbetering van vissersboten (Fishing Vessel Improvement Program) en onze gedragscode voor op vissersboten (Vessel Code of Conduct). Hierin staan, naast onze algemene gedragscodes, ook specifieke regels voor de werkomstandigheden op vissersboten beschreven. Alle partijen waarmee wij samenwerken, moeten deze gedragscode ondertekenen. Zo zijn we er zeker van dat werknemers goed worden behandeld.

 

2. Extra controle door medewerkers zelf

Al onze medewerkers kunnen anoniem klachten indienen wanneer zij zich minder veilig voelen of misstanden zien. Dit kan bij Thai Union zelf, maar ook via hulplijnen van het Thaise ministerie van Arbeid en de Thaise Nationale Mensenrechtencommissie.

Omdat sommige medewerkers het misschien lastig vinden om misstanden direct bij het bedrijf te melden, sloegen we in in 2014 de handen ineen met het Issara Institute, een onafhankelijke NGO die zich inzet voor de rechten van de mens. Er is een telefonische hulplijn geintroduceerd en app gelanceerd. Via deze weg kunnen medewerkers veilig en gemakkelijk eventuele misstanden melden.

 

3. Educatie en scholing

Als arbeiders hun rechten niet kennen, is het voor ondernemers makkelijker om misbruik van hen te maken. Daarom werken we samen met de organisaties Migrant Workers Rights Network en Labor Rights Promotion Network om arbeidsmigranten in Thailand op te leiden. Zo maken we hen bewust van hun mensen- en arbeidsrechten.

In samenwerking met de organisaties hebben we in onze fabrieken in Thailand door de arbeiders gekozen welzijnscomités opgericht. Hiermee willen we de drempel voor medewerkers verlagen om eventuele problemen en misstanden aan te kaarten.

 

4. Nederland

Ook in Nederland hecht John West veel waarde aan veiligheid. Zo trainen we onze medewerkers op veilig rijden en het creëren van een veilige werkomgeving, zowel op kantoor als thuis. Bijna al onze medewerkers hebben een BHV-diploma, waardoor we niet alleen onze eigen veiligheid, maar ook die van anderen waarborgen.

 

5. Inspecties

Onze locaties moeten voldoen aan de hoogste arbeidsnormen. We willen natuurlijk dat iedereen zich aan deze normen houdt. Daarom worden er regelmatig bedrijfsinspecties gehouden op de boten, in fabrieken en op kantoren. Via onafhankelijke gesprekken en toetsen wordt onderzocht of de regels worden nageleefd en waar we nog moeten schaven om de veilige werkomgeving te waarborgen. Zo zorgen we ervoor dat we onze werkzaamheden blijven uitvoeren op een op legale en veilige manier.

Meer weten over over veilig werken bij Thai Union? Kijk op: https://seachangesustainability.org/about-seachange/safe-and-legal-labor/

John West NL