Klimaatverandering is niet alleen een bedreiging voor het milieu, maar ook voor de samenleving en de economie.

Wereldwijde milieuproblemen zoals klimaatverandering, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het beheer van afval, heeft steeds meer negatieve gevolgen voor onze oceanen en vormt een bedreiging voor de zeedieren waarvan we afhankelijk zijn. Thai Union heeft verschillende initiatieven gelanceerd om deze problemen te lijf te gaan en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Klik op onderstaande knop om meer te weten over de voortgang van deze initiatieven.

Fish pattern graphic
John West NL

Broeikasgassen – BKG

Met productiefaciliteiten en kantoren in onze grote markten, zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. Onze inspanningen op het gebied van broeikasgasreductie zijn gericht op het verbeteren van de operationele efficiëntie, het investeren in energie-efficiëntere apparatuur, het ontwikkelen en implementeren van innovaties op het gebied van nieuwe technologieën en het bevorderen van duurzame energie.

John West NL

Innovaties op het vlak van verpakkingen

Verpakking is een belangrijk onderdeel van elk product en draagt bij aan de totale impact van een bedrijf op het milieu. Thai Union doet er alles aan om oplossingen te ontwikkelen en door te voeren waarmee we onze ecologische voetafdruk wat betreft verpakkingen verkleinen.

Blijf op de hoogte van onze vorderingen op dit gebied.

John West NL

Het milieubewustzijn bevorderen

We stimuleren onze stakeholders en stellen ze in staat om initiatieven voor broeikasgasreductie te realiseren en te ondersteunen door middel van training en prijzen.

John West NL

Bevorderen van veilig werken

We hebben een belangrijk programma om veilig werken aan te moedigen. We trainen het personeel op veilige werkprocedures en leveren een actieve bijdrage aan de verbetering van onze werkomgeving. Klik hier als je wilt weten wat John West en Thai Union op dit vlak doen.