Het is voor ons erg belangrijk dat we veilige en legale werkgelegenheid kunnen bieden bij onze faciliteiten en in onze toeleveringsketen.

John West NL

Hoewel we belangrijke programma’s hebben voor onze eigen medewerkers, werken we ook samen met gespecialiseerde organisaties en NGO’s om ervoor te zorgen dat er ook bescherming wordt geboden aan anderen die werkzaam zijn in de sector.

Thai Union heeft een strenge bedrijfsethiek- en arbeidsgedragscode opgesteld die als doel heeft om meer verantwoordelijkheid en transparantie aan te moedigen binnen onze toeleveringsketens en om de hele visindustrie te laten presteren in lijn met de internationale normen. Dit is van toepassing op iedereen. Ook leveranciers!

Thai Union bezit zelf geen schepen, maar we gebruiken onze marktpositie om de arbeidsomstandigheden in de hele visindustrie te verbeteren. In 2017 hebben we ons programma voor de verbetering van vissersboten (FVIP) en onze gedragscode voor vissersboten (VCoC) geïntroduceerd. Hierin staan de werkomstandigheden op vissersboten beschreven, die speciale aandacht verdienen.

Klik op onderstaande knop om meer te weten te komen over wat Thai Union allemaal doet om de visserijsector veilig te houden.