Inleiding

John West Foods Limited (“wij” of “ons” of “onze”) verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. In dit beleid (tezamen met de voorwaarden en andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen) wordt beschreven hoe de persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt door ons zullen worden verwerkt, met inbegrip van het gebruik van onze website www.john-west.nl (“Website”). Lees het navolgende zorgvuldig door om inzicht te krijgen in onze visie en praktijken op het gebied van:

 • de persoonsgegevens die wij over u verzamelen;
 • wat wij met uw gegevens doen; en
 • met wie uw gegevens kunnen worden gedeeld.

In het kader van wetgeving in Nederland op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) en wetgeving die de AVG implementeert in Nederland (de “Wetgeving inzake Gegevensbescherming”), is John West Holland B.V., Herculesplein 215, 3584 AA Utrecht (Holland), de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor en de verwerking beheren van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden op basis van de daarachter vermelde rechtsgronden:

Doel Rechtsgrond voor verwerking
 • to identify you and manage any accounts you hold with us
 • om u te identificeren en eventuele accounts die u bij ons aanhoudt te beheren
 • om onze Website en de content daarvan aan te passen aan uw specifieke voorkeuren
 • om een correspondentiedossier aan te houden in verband met uw transacties

 

Uitvoering van een overeenkomst met u of maatregelen die worden genomen voor het aangaan van een overeenkomst.
 • om onderzoeken, statistische en gedragsanalyses uit te voeren (waaronder doch niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt)
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Website of in onze dienstverlening die mogelijk gevolgen voor u hebben
 • om onze goederen en diensten te verbeteren
 • om u te vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, al hoeft u daar niet op te reageren
Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verrichten van deze activiteit omdat deze bijdraagt aan verbetering van onze dienstverlening aan u en andere klanten.
 • als u daarmee instemt, om u op de hoogte te stellen van andere producten of diensten die mogelijk interessant voor u zijn — zie onder ‘Marketing’ hierna
 • om deel te nemen aan wedstrijden en acties
Toestemming of gerechtvaardigde belangen om onze diensten bij u te promoten (indien van toepassing – zie hierna.)
 • om fraude op te sporen en te voorkomen
 • om veiligheidsonderzoeken uit te voeren
Voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

Wij kunnen u zo nu en dan reclamemailtjes naar het door u opgegeven e-mailadres sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn.

Wij kunnen uw gegevens van tijd tot tijd ook gebruiken om contact met u op te nemen in het kader van marktonderzoek. Wij kunnen per e-mail, telefoon of post contact met u opnemen. Wij kunnen de gegevens gebruiken om onze Website af te stemmen op uw interessegebieden.

Wij sturen u alleen marketingberichten als u de desbetreffende vakjes aankruist op formulieren waarin om uw toestemming wordt gevraagd wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt, en u kunt zich te allen tijde voor onze marketingberichten afmelden via de link onderaan dat marketingbericht. Voor nadere informatie zie ‘Het recht om ons te vragen niet langer contact met u op te nemen met direct marketing’ hieronder.

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • gegevens die u verstrekt bij het invullen van formulieren op onze Website; hieronder vallen mede gegevens die worden verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor gebruik van onze Website of voor onze diensten, wanneer u materiaal post of wanneer u om verdere diensten verzoekt;
 • wanneer u meedoet aan een wedstrijd of actie die door ons wordt gesponsord, en
 • wanneer u melding maakt van een probleem met onze Website;
 • als wij een correspondentiedossier bijhouden;
 • als wij u vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, al hoeft u daar niet op te reageren
 • details van uw bezoeken aan onze Website, waaronder doch niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • volledige naam;
 • postadres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • aanhef;
 • gegevens die u uit eigen beweging verstrekt op onze Website.

In het algemeen verzamelen wij waarschijnlijk technische of verbindingsgegevens, zoals cookies – zie onder 4.

Verplichte gegevens worden als zodanig aangegeven door middel van (*).

Wij verzamelen geen betalingsgegevens, zoals gegevens van creditcards of betaalpassen, van u.

Wij kunnen gegevens verzamelen over uw computer, waaronder eventueel uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, ten behoeve van systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van de gebruiker van die computer. Met deze gegevens wordt de identiteit van personen niet vastgesteld. Evenzo kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik verkrijgen door middel van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt verzonden naar de harde schijf van uw computer. Met behulp van die cookies kunnen wij onze Website verbeteren en onze dienstverlening beter en persoonlijker maken. Dankzij deze cookies kunnen wij:

 • een inschatting maken van de omvang en het gebruikspatroon van ons publiek;
 • informatie opslaan over uw voorkeuren en zo onze Website afstemmen op uw persoonlijke interessegebieden;
 • uw zoekacties versnellen;
 • u herkennen als u opnieuw een bezoek brengt aan onze Website;
 • uw locatie vaststellen.

Wij hebben uw toestemming nodig voor elk afzonderlijk doel waarvoor wij cookies op onze Website gebruiken; de gebruiker kan die toestemming te allen tijde wijzigen. Uw toestemming is echter niet nodig als het gaat om een essentiële cookie die wij nodig hebben om u een product of dienst te leveren waarom u hebt gevraagd.

Als u ons in de toekomst niet langer toestemming wilt verlenen voor het gebruiken van cookies, kunt u de instellingen van uw browser zo wijzigen dat cookies worden geweigerd of in het geheel worden uitgeschakeld

Uitsluitend de afzender van een cookie zal waarschijnlijk de daarin vervatte informatie lezen of wijzigen.

Cookies worden beschouwd als persoonsgegevens.

Soorten cookies
Wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze Website kunnen er, afhankelijk van zijn/haar keuze, diverse cookies worden geïnstalleerd aan het einde van de terminal, waardoor de terminalnavigator voor de geldigheidsduur van de desbetreffende cookie bekend zal zijn. Dit zal niet langer zijn dan voor 13 maanden.

Uit cookies die op de Website worden geplaatst kan de identiteit van de gebruiker niet worden vastgesteld. Wij gebruiken twee soorten cookies op onze Website:

 • Noodzakelijke cookies – Noodzakelijke cookies maken de belangrijkste functionaliteiten mogelijk, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde omgevingen. Zonder deze cookies kan de Website niet naar behoren functioneren; de cookies kunnen alleen worden uitgeschakeld door uw browservoorkeuren te wijzigen.
 • Performance-cookies – Met deze cookies kunnen wij bezoeken en verkeersbronnen tellen. Zo kunnen we de prestatie van onze site meten en verbeteren. Met deze cookies kunnen wij te weten komen welke pagina’s het populairst en het minst populair zijn en zien hoe bezoekers over de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt getotaliseerd en is derhalve anoniem.
 • Functionele cookies – Met deze cookies kan de Website verbeterde functionaliteit (bijv. video, delen via social media) en personalisatie bieden. Zij kunnen worden geplaatst door ons of door derde leveranciers wier diensten wij aan onze pagina’s hebben toegevoegd.

Instellingen die de Gebruiker kan toewijzen kunnen gevolgen hebben voor het browsen over het internet en de voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies nodig is.

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn/haar wensen op het gebied van cookies kenbaar te maken en te wijzigen, met inachtneming van het doel ervan, door te gaan naar de personalisatiepagina.

De Gebruiker kan zijn browsersoftware zo configureren dat cookies aan het eind van de sessie worden opgeslagen dan wel systematisch worden verwijderd, afhankelijk van de afzender. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat de keuze of hij cookies wil accepteren of weigeren tijdig wordt aangeboden voordat een cookie waarschijnlijk wordt opgeslagen in de terminal.

Als de Gebruiker in zijn browsersoftware opslag van cookies in zijn terminal heeft geaccepteerd, kunnen de cookies die in de door de Gebruiker bekeken pagina’s en content zijn ingebouwd tijdelijk worden opgeslagen in een speciale omgeving in zijn terminal en uitsluitend leesbaar zijn voor de afzender ervan.

In dat geval wijzen wij alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de hand voor de gevolgen van een eventuele slechtere dienstverlening doordat wij de cookies die nodig zijn voor de werking ervan en die de gebruiker kan hebben geweigerd of gewist niet kunnen registreren of raadplegen.

De configuratie voor het beheren van cookies en keuzes verschilt per browser en wordt beschreven in de browser, zodat u kunt zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

 • Voor Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Voor Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
 • Voor Chrome™ : http://support.google.com/chrom/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
 • Voor Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20%C3%A9sactiver%20les%20cookies
 • Voor Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Voor verdere informatie over cookies en hoe u deze kunt uitschakelen, zie de webpagina over cookies van de Information Commissioner: https://ico.org.uk/for-the-public/online/cookies/

Wij bewaren uw gegevens gedurende de volgende perioden:

 • klachten worden maximaal zes jaar bewaard zodat wij kunnen reageren op rechtsvorderingen van consumenten;
 • marketinggegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt. Als een gebruiker op geen enkele aanbieding ingaat, worden zijn/haar gegevens na 1 jaar gewist.

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid met uw gegevens wordt omgegaan. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden op onze beveiligde servers opgeslagen. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties hanteren om onbevoegde toegang te voorkomen.

Wij hebben alle nodige technische, organisatorische en administratieve maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen risico’s van vernietiging, verlies, wijziging of onbevoegde verspreiding.

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door rekening te houden met de gevoeligheid van de desbetreffende gegevens en het potentiële risico van inbreuk op die persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de vertrouwelijkheid, integriteit en veerkracht van uw gegevens te garanderen, om uw gegevens op te slaan in systemen met een hoog beveiligingsniveau waarbij de toegang ertoe wordt beschermd, beperkt en vastgelegd, en zullen strikte geheimhoudingsovereenkomsten aangaan met alle personen die betrokken zijn bij de verwerking van gegevens namens ons.

Wij hanteren beleidsregels en procedures ter bescherming van uw gegevens om ervoor te zorgen dat uitsluitend bevoegde medewerkers toegang tot de gegevens kunnen verkrijgen, dat die gegevens op een beveiligde en verantwoorde wijze worden behandeld en opgeslagen en dat alle systemen die toegang hebben tot de gegevens over de nodige beveiligingsmaatregelen beschikken. Om dit te bewerkstelligen zijn de rollen en verantwoordelijkheden van alle werknemers, aannemers en onderaannemers in die beleidsregels en procedures gedefinieerd.

Om ervoor te zorgen dat alle werknemers, aannemers en onderaannemers deze verantwoordelijkheden begrijpen, krijgen ze de opleiding en middelen die zij nodig hebben.
Naast deze operationele maatregelen maken wij ook gebruik van diverse technologieën en beveiligingssystemen om ons beleid te versterken.

Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen passend zijn, worden er ook regelmatig kwetsbaarheidstests uitgevoerd. Routinematig worden controles voor het vaststellen van zwakke gebieden en niet-naleving ingepland. Bovendien worden alle onderdelen van de organisatie continu bewaakt en gemeten om problemen en kwesties al vast te stellen voordat zij zich voordoen.

Wij gebruiken de gegevens die wij over u aanhouden om:

 • ervoor te zorgen dat de content van onze Website zo effectief mogelijk voor u en uw computer wordt gepresenteerd;
 • u informatie, producten of diensten te verstrekken waarom u ons verzoekt of waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn, als u ons toestemming hebt verleend om daartoe contact met u op te nemen;
 • onze verplichtingen na te komen voortvloeiend uit eventuele overeenkomsten die wij met u zijn overeengekomen;
 • u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van de dienst, wanneer u daarvoor kiest;
 • u op de hoogte te stellen over wijzigingen in de dienst;
 • u te identificeren en eventuele accounts die u bij ons aanhoudt te beheren;
 • onze Website en de content daarvan aan te passen aan uw voorkeuren;
 • een correspondentiedossier aan te houden in verband met uw transacties;
 • om onderzoeken, statistische en gedragsanalyses uit te voeren (waaronder doch niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt)
 • om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Website of in onze dienstverlening die mogelijk gevolgen voor u hebben
 • om onze goederen en diensten te verbeteren;
 • om u te vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, al hoeft u daar niet op te reageren
 • u op de hoogte te stellen van andere producten of diensten die mogelijk interessant voor u zijn;
 • deel te nemen aan wedstrijden en acties;
 • fraude op te sporen en te voorkomen.

De door ons verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld met onze technologieleveranciers, zoals onze hostingprovider. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken (of door geselecteerde derden laten gebruiken) om u informatie te verstrekken over goederen en diensten die interessant voor u kunnen zijn; wij kunnen daarover per post of telefonisch contact met u opnemen. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of dat wij uw gegevens voor marketingdoeleinden aan derden doorgeven, kunt u het desbetreffende vakje aankruisen op het formulier waarop wij uw gegevens verstrekken. Om uw toestemming in te trekken dient u uw cookies van uw internetbrowser te verwijderen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met JW_GDPR@thaiunion.com.

Delen van uw gegevens met derden

Waar nodig om onze verplichtingen jegens u na te komen kan John West Holland B.V. uw gegevens aan derden doorgeven als dat nodig is voor de werking van ons product, bijvoorbeeld:

 • als wij activiteiten of activa kopen of verkopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens bekend kunnen maken aan de potentiële koper of verkoper van die activiteiten of activa;
 • als (nagenoeg) al onze activa worden verworven door een derde, in welk geval door ons aangehouden persoonsgegevens tot de overgedragen activa zullen behoren;
 • als wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of om onze voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen, of veiligheid van ons, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt mede het uitwisselen van gegevens met andere ondernemingen en organisaties in het kader van bescherming tegen fraude en verlaging van het kredietrisico.

Onze Website kan van tijd tot tijd links bevatten tussen onze Website en websites van onze partnernetwerken, adverteerders en verbonden ondernemingen. Als u een link van dergelijke websites volgt dient u zich ervan bewust te zijn dat er voor die websites een eigen privacybeleid geldt en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze beleidsregels aanvaarden. Lees die beleidsregels zorgvuldig door alvorens persoonsgegevens aan deze websites te verstrekken.

U hebt op grond van wetgeving op het gebied van gegevensbescherming enkele rechten die wij hieronder zullen toelichten. Als u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde “Contact”-gegevens. Om de hieronder vermelde verzoeken te verwerken moeten wij mogelijk, voor uw eigen veiligheid, uw identiteit controleren. In die gevallen is uw reactie nodig om dit recht te kunnen uitoefenen.

 • Het recht op inzage in de gegevens die wij over u aanhouden – U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met het verzoek [inzage te krijgen in] de gegevens die wij over u aanhouden en de reden waarom wij die gegevens aanhouden, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we aan die gegevens zijn gekomen. Wij zullen binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren.
 • Het recht om de gegevens die wij over u aanhouden te corrigeren en te actualiseren – Als de gegevens die wij over u aanhouden verouderd, onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons daarover informeren en zullen wij ervoor zorgen dat uw gegevens binnen 30 dagen zijn geactualiseerd.
 • Het recht op beperking van uw gegevens – Als de juistheid van de gegevens die wij gebruiken betwist of als u bezwaren hebt tegen verwerking van uw gegevens, kunnen wij uw verzoek binnen 30 dagen (een bepaalde periode) controleren of onderzoeken. Gedurende deze periode hebt u de mogelijkheid de organisatie te vragen om het gebruik van uw gegevens tijdelijk te staken. Concreet betekent dit dat wij de gegevens niet langer mogen gebruiken, maar dat wij ze wel moeten bewaren.
 • Het recht om uw gegevens te wissen – Als u niet wilt dat wij uw gegevens nog langer gebruiken of als u van mening bent dat wij uw gegevens op onrechtmatige wijze gebruiken, kunt u ons verzoeken de door ons aangehouden gegevens te wissen. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij bevestigen dat de gegevens zijn gewist of u de reden meedelen waarom wissing ervan niet mogelijk is.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens – U hebt het recht John West Holland B.V. te verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken. Na ontvangst van het verzoek zullen wij contact met u opnemen om u te zeggen of wij aan uw verzoek kunnen voldoen of dat wij gerechtvaardigde gronden hebben om met de verwerking door te gaan. Als gegevens niet langer worden verwerkt, kunnen wij uw gegevens blijven bewaren om uw andere rechten te respecteren.
 • Het recht om ons te vragen om niet langer contact met u op te nemen met direct marketing – U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u doorgaans (alvorens uw gegevens te verzamelen) laten weten wanneer wij voornemens zijn uw gegevens voor dat doel te gebruiken of wanneer wij voornemens zijn uw gegevens in dat verband aan derden bekend te maken. U kunt uw recht om die verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te kruisen op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens te verzamelen.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – U hebt het recht ons te verzoeken uw gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij uw verzoek waar mogelijk honoreren.
 • Het recht om een klacht in te dienen – U kunt een klacht indienen bij ons via onderstaande contactgegevens of bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming – in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • Toestemming – In die gevallen waar wij uw toestemming nodig hebben om uw gegevens te mogen aanhouden, zullen wij u vragen een vakje aan te kruisen op elk formulier waarin om uw toestemming wordt gevraagd. Door het aankruisen van deze vakjes verklaart u dat u op de hoogte bent gesteld van waarom John West Holland B.V. de gegevens verzamelt, hoe die gegevens zullen worden gebruikt, hoe lang ze zullen worden bewaard, wie er verder nog inzage in heeft en wat uw rechten als betrokkene zijn.

Als u contact met ons opneemt omdat u een vraag hebt zal John West Holland B.V. de naam en contactgegevens van de entiteit uitsluitend bewaren in het kader van afhandeling van de vraag.

Voor de online formulieren gelden dezelfde cookies en tracking als de rest van onze Website (zie hierboven onder “IP-adressen en Cookiebeleid” voor nadere informatie).

Als u ons belt, kan het telefoongesprek worden opgenomen ter bescherming van de belangen van alle partijen. Gespreksopnames worden na 90 dagen verwijderd tenzij ze nodig zijn voor lopende acties.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten doorgeven aan Singapore en Hongkong (die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden) in het kader van onze interne IT-infrastructuur in verband met de locatie van onze dataservers die in het bezit zijn van onze moedermaatschappij, Thai Union Group PCL. Op doorgifte van uw gegevens is een door de Europese Commissie goedgekeurde overeenkomst van toepassing waarmee uw privacyrechten zullen worden gewaarborgd en u verhaalsmogelijkheden worden geboden mocht er onverhoopt sprake zijn van een datalek.

Alle vragen inzake dit privacybeleid, verzoeken om nadere informatie of klachten kunt u richten aan:

Jennie Detheridge

Adres John West Foods Limited, No. 1 Mann Island, Liverpool L3 1BP

E-mail Jw_gdpr@thaiunion.com

Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde wijzigen. Eventuele wijzigingen die wij in de toekomst in dit privacybeleid zullen aanbrengen zullen op deze pagina worden gepost en, in voorkomend geval, per e-mail aan u worden medegedeeld. U dient dit beleid regelmatig na te lezen om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de meest recente versie die van toepassing is telkens wanneer u toegang verkrijgt tot onze Website.