Duurzaamheid en verantwoorde visvangst staan hoog op de agenda bij John West. Om die reden heeft Thai Union, onze moederorganisatie, SeaChange® in het leven geroepen. Dit is een wereldwijd duurzaamheidsprogramma , dat is gericht op het doorvoeren van langdurige veranderingen in de manier waarop we werken. SeaChange® is een bundeling van initiatieven, verdeeld in vier programma’s, om de visindustrie wereldwijd te verbeteren. Deze vier programma’s lichten we in deze blog toe.

 

1. Verantwoord en transparant vissen

Traceerbaarheid is de sleutel tot het verbeteren van de gehele keten. Daarom hebben alle John West blikken een code, die kun je invoeren op onze website. Daarmee kun je zien waar de vis is gevangen. Zo houden we het hele proces transparant. Waar de vis vandaan komt én hoe die is gevangen. Met deze transparantie, gecombineerd met onze eigen initiatieven zoals het Fisherey Improvement Project, werken we mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties. Die is erop gericht om het leven onder water te beschermen en te koesteren. Voor nu én toekomstige generaties. Lees hieronder meer over het Fisherey Improvement Project.

 

2. Milieubewuste keuzes

Wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en milieu-onvriendelijk afvalbeheer, hebben een impact op onze oceanen en het zeeleven. Thai Union heeft verschillende initiatieven gelanceerd om deze problemen aan te pakken en onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Denk aan een vermindering van waterverbruik, vermindering van afval & vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Er wordt onder andere geïnvesteerd in meer energiezuinige apparatuur en duurzame verpakkingsmaterialen. Daarnaast worden medewerkers getraind om actief bij te dragen aan de verduurzaming van onze werkomgeving en producten.

 

3. Veilig werken

Het is voor ons erg belangrijk dat onze medewerkers onder veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. Daarom stellen wij strenge eisen aan de arbeidsomstandigheden, zowel op onze boten en fabrieken als in onze kantoren. Ook onze toeleveranciers, van bijvoorbeeld kruiden, moeten zich houden aan onze veiligheidsnormen. Daarom zorgen we ervoor dat ook de partners waarmee wij werken, regelmatig worden gecontroleerd.

 

4. Teruggeven aan gemeenschappen

Samen met Thai Union neemt John West de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het leven van de mensen die wonen en werken in de regio’s waar wij actief zijn. Thai Union is betrokken bij veel verschillende projecten over de hele wereld, zoals donaties na een (natuur)ramp of educatie aan kinderen over het belang van de natuur, zoals mangrovebossen. Ook wij dragen ons steentje op lokaler niveau bij. Zo zetten we ons in tegen eenzaamheid bij ouderen en doneren we producten aan de voedselbank.

 

Het Fishery Improvement Project

Moederbedrijf Thai Union heeft goed contact met lokale visserijen, visserijbeheerders en overheden. Om duurzame visvangst te stimuleren, heeft Thai Union het Fishery Improvement Project (FIP) in het leven geroepen. Vanuit dit intiatief helpen we vissers en visserijen om op een zo duurzaam mogelijke manier vis te kweken en te vangen, met zo min mogelijk impact op het milieu. De FIP’s zijn een belangrijke inspanning om te voldoen aan de eisen om het MSC-keurmerk te ontvangen. Alleen duurzaam gevangen vis, schaal- en schelpdieren mogen dit keurmerk dragen. Koop je vis met het MSC-keurmerk of SeaChange® logo? Dan weet je zeker dat je duurzame en eerlijke vis koopt.