Koptekst

Over John West
Ontdek het verhaal achter elk blikje
Onze Duurzaamheidsbelofte
Onze Producten en Recepten
Vissers Fun

Verantwoordelijke bedrijfsvoering

De Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering laat zien dat iedereen ter wereld verantwoordelijk is voor het managen van klimaatverandering en de impact hiervan. Wereldwijde milieurisico’s zoals klimaatverandering, het uitputten van grondstoffen en afvalverwerking hebben een sterke negatieve impact op onze oceanen. De conditie van de oceanen heeft een onmiddellijk effect op het onderwaterleven, waar wij als John West afhankelijk van zijn.

De belangrijkste maatregelen van Thai Union (onze moedermaatschappij) op het gebied van het reduceren van onze ecologische voetafdruk en het bieden van veilige werkomstandigheden zijn:  

Vermindering van broeikasgassen

Met productiefaciliteiten en kantoren in al onze grote markten, zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we dragen om de milieu-impact zo veel mogelijk te beperken. Onze inspanningen om broeikasgassen te reduceren ligt met name op het verbeteren van onze operationele efficiëntie; investeren in energie-efficiënte apparatuur; Ontwikkeling en implementatie van innovaties van nieuwe technologieën; en het bevorderen van duurzame energie.

Innovaties in verpakkingen

We zijn bezig met het ontwikkelen van een plan om nieuwe materialen te gebruiken en innovaties door te voeren, zodat we de milieu-impact van het produceren en verwijderen van onze verpakkingen significant kunnen reduceren. 

Het promoten van milieubewustzijn

We zullen onze stakeholders aanmoedigen om initiatieven te ondersteunen en te implementeren om broeikasgassen te verminderen; dit doen we door training en beloning.

Het promoten van veilige werkomstandigheden

We hebben een groot programma opgezet om veilige werkomstandigheden te bevorderen. We trainen werknemers op veilige procedures en dragen ook actief bij aan de verbetering van onze werkomgeving.