Het is onze ambitie om al onze vis ofwel MSC gecertificeerd te krijgen ofwel dat ze mee worden genomen in een Fishery Improvement Project (FIP) om zodoende in aanmerking te komen voor MSC certificering. We zijn de samenwerking gestart om:
Supply chain transformatie: 100% van de visproducten die door John West worden verkocht, zullen ofwel MSC gecertificeerd worden ofwel mee worden genomen in Fishery Improvement of Conservation Projects (FIPs) met als doel de duurzaamheid op certificeringsniveau te krijgen.
Toeweiding, informatie voorziening en communicatie: We streven ernaar om meer bewustzijn te creëren over de noodzaak van duurzame visserij en het effect ervan op ons leven. We zullen Europese consumenten voorzien van informatie zodat ze een afgewogen keuze kunnen maken bij het kopen van producten.
Belangenbehartiging en wijziging van beleid: Door samen te werken, zetten we ons gezamenlijk in voor het naleven van regelgeving voor visserij en voor het promoten van solide visserij beleid.
Leidende rol in de sector: Sinds enige tijd zijn we gestart met het laten zien van enkele succesvolle praktijkvoorbeelden waarbij het product getraceerd kan worden van vissersboot tot op je bord. Zo voorkomen we Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUU). Ook verbeteren we zo de duurzaamheid van visproducten en promoten we ethische visserij.
Natuurbeschermingsprojecten: Via de wereldwijde programma's van WWF UK hebben we inmiddels financiële ondersteuning geboden aan belangrijk natuurberschermingswerk ten behoeve van duurzame visserij, voedselveiligheid en bestaansmiddelen voor de lokale bevolking aan de kusten van Oost-Afrika.